คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มอบข้าวขาวคุณภาพ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มอบข้าวขาวคุณภาพ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตา...

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563

(เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563) : คุณอาภาพรรณ โจโควิดจาจา และคุณอัศนีย์ ตั้งจิตปฏิยุทธ์ กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มอบข้าวขาวคุณภาพ ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณจันทรา อินทรทูต เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิฯ คุณอรวรรณ  คราประยูร กรรมการมูลนิธิฯ  คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และ ดร.บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบข้าวสารดังกล่าว

คณะผู้บริหารและพนักงานของ The Bangkok Residence 88  มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากาก Face Shield ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะผู้บริหารและพนักงานของ The Bangkok Residence 88 มอบสิ่งของเครื่...

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

(เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2563) : คณะผู้บริหารและพนักงานของ The Bangkok Residence 88 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากาก Face Shield ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

คณะกระทรวงอุตสาหกรรม มอบถุงยังชีพ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะกระทรวงอุตสาหกรรม มอบถุงยังชีพ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเท...

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

(เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2563) : คณะกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ดร.บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค มอบรถยนต์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้งานที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค มอบรถยนต์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่...

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

(เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2563) : มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค นำโดยคุณปราณี เผอิญโชค ประธานมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค พร้อมคณะ มอบรถยนต์ จำนวน 1 คัน  ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้งานที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบรถยนต์

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

12345Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.