คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาองค์การเภสัชกรรม มอบของสวัสดีปีใหม่ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาองค์การเภสัชกรรม มอบของสวัสดีปีใหม่ ให้แ...

วันที่ 6 มกราคม 2564

(เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564) : ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาองค์การเภสัชกรรม มอบของสวัสดีปีใหม่ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณณัฏฐา มะระกานนท์ เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิฯ และคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบของดังกล่าว

พันเอกกฤตวิทย์ วิยาภรณ์ ประธานนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 45 และคณะ มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พันเอกกฤตวิทย์ วิยาภรณ์ ประธานนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 45 และคณะ...

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

(เมื่อวันที่ 29 ธันวามคม 2563) : พันเอกกฤตวิทย์ วิยาภรณ์ ประธานนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 45 และคณะ มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณจันทรา อินทรทูต เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิฯ คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

คุณวสันต์ คงสมนาม พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น และมอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คุณวสันต์ คงสมนาม พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น และมอบเงิ...

วันที่ 29 ธันวาคม 2563

(เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563) : คุณวสันต์ คงสมนาม พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถัวน) โดยมี คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และผู้บริหารโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบปฏิทิน นิตยสาร กระดาษ A4 และสี ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบปฏิทิน นิ...

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

(เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563) : ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำโดย คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และคณะเจ้าหน้าที่ มอบปฏิทิน นิตยสาร กระดาษ A4 และสี ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมี คุณณัฏฐา มะระกานนท์ เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิฯ และคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

12345Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.