คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะครูโรงเรียนอนุบาลอันวิดา  มอบหนังสือภาพนูน อักษรเบรลล์ นิทานชุดแบ่งกัน แบ่งกัน ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะครูโรงเรียนอนุบาลอันวิดา มอบหนังสือภาพนูน อักษรเบรลล์ นิทานชุดแ...

วันที่ 17 ตุลาคม 2562

คณะครูโรงเรียนอนุบาลอันวิดา มอบหนังสือภาพนูน อักษรเบรลล์ นิทานชุดแบ่งกัน แบ่งกัน ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

(วันที่ 10 ตุลาคม 2562) : คณะครูโรงเรียนอนุบาลอันวิดา มอบหนังสือภาพนูน อักษรเบรลล์ นิทานชุดแบ่งกัน แบ่งกัน จำนวน 60 เล่ม ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีนางสาวแสงหยก จันทร์มั่นคง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน ครบ 50 ปี ของคุณบุญเลิศ - คุณอัจฉรา  ชาติวิวัฒน์พรชัย ได้มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน ครบ 50 ปี ของคุณบุญเลิศ - คุณอัจฉรา ชาติว...

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน ครบ 50 ปี ของคุณบุญเลิศ - คุณอัจฉรา ชาติวิวัฒน์พรชัย ได้มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

(วันที่ 12 ตุลาคม 2562) : เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน ครบ 50 ปี ของคุณบุญเลิศ - คุณอัจฉรา  ชาติวิวัฒน์พรชัย ได้มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นที่สมาคมไหหนำแห่งประเทศไทย 

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้บริจาคกระดาษ A4  พัดลม และเครื่องเล่น DVD ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บริจาคกระดาษ A4 พัดลม และเคร...

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่ ได้บริจาคกระดาษ A4  พัดลม และเครื่องเล่น DVD ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

(วันที่ 12 ตุลาคม 2562) : คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้บริจาคกระดาษ A4  พัดลม และเครื่องเล่น DVD ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าวข้างต้น

คณะบริษัท ไทยชินฮวา ทราเวิล จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน สอนคนตาบอดกรุงเทพ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะบริษัท ไทยชินฮวา ทราเวิล จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน สอนคนตาบอดกร...

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

คณะบริษัท ไทยชินฮวา ทราเวิล จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน สอนคนตาบอดกรุงเทพ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

(วันที่ 10 ตุลาคม 2562) : คณะบริษัท ไทยชินฮวา ทราเวิล จำกัด และคณะทัวร์จากประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน สอนคนตาบอดกรุงเทพ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้การต้อนรับ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

12345Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.