คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ คณะโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก เยี่ยมชมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ คณะโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก เยี...

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ คณะโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก เยี่ยมชมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

 

 

(วันที่ 27 สิงหาคม  2562) : คณะโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก นำโดย พันเอก ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารพลาธิการกรมพลาธิการทหารบก พร้อมเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ เยี่ยมชมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

คุณวิชัย - คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คุณวิชัย - คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร...

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

คุณวิชัย - คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

(วันที่ 22 สิงหาคม  2562) : คุณวิชัย - คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางรสพร  นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวจรัสศรี  ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และคุณนาวิณี โกวิทวิบูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้การต้อนรับ

ตัวแทนบริษัท เจ้าพระยารีซอร์ท จำกัด AVANI+RIVERSIDE BANGKOK HOTEL แผนก ENGINEERING  บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนบริษัท เจ้าพระยารีซอร์ท จำกัด AVANI+RIVERSIDE BANGKOK HOTEL แ...

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ตัวแทนบริษัท เจ้าพระยารีซอร์ท จำกัด AVANI+RIVERSIDE BANGKOK HOTEL แผนก ENGINEERING  บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 

 

(วันที่ 21 สิงหาคม 2562) : ตัวแทนบริษัท เจ้าพระยารีซอร์ท จำกัด AVANI+RIVERSIDE BANGKOK HOTEL แผนก ENGINEERING  บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมี นางสาวจรัสศรี  ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

เนื่องในวันเกิดของคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เนื่องในวันเกิดของคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER บริษ...

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

เนื่องในวันเกิดของคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

(วันที่ 21 สิงหาคม 2562) : เนื่องในวันเกิดของคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์  CHIEF MARKETING OFFICER  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  ได้มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และนางนาวิณี โกวิทวิบูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

12345Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.