คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะผู้บริหารบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค และผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะผู้บริหารบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค และผลิตภั...

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563  คณะผู้บริหารบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตยาสีฟัน ซอลล์ และพรีเซ็นเตอร์ยาสีฟันซอลล์ คุณปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกร คุณมิน พีชญา วัฒนามนตรี และคุณอาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และมอบผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับในวันดังกล่าว

คณะบริษัท Minor International Public Co.,Ltd. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา มอบเงินบริจาคและอาหารว่างให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะบริษัท Minor International Public Co.,Ltd. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ...

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

(เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563) : Minor International Public Co.,Ltd. นำโดย Khun Patt Pongwittayapipat GM of 1112 Delivery และ Khun Nongchanok Stananonth AVP – Group Marketing of Sizzler พร้อมคณะ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา มอบเงินบริจาคและอาหารว่าง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณณัฏฐา มะระกานนท์ เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิฯ และคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินดังกล่าว

คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณวิไลพรรณ อุวรรณโณ พร้อมคณะเพื่อน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณวิไลพรรณ อุวรรณโณ ...

วันที่ 30 กันยายน 2563

(เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563) : คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคุณวิไลพรรณ อุวรรณโณ พร้อมคณะเพื่อน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด มอบแผ่นรองกันกระแทก อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอาหารว่าง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด มอบแผ่นรองกันกระแทก อุปกรณ์เครื่องใช้ส...

วันที่ 30 กันยายน 2563

(เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563) : บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำของไทย และระบบซีอาร์เอ็มบนคลาวด์ นำโดย คุณอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมคณะ มอบแผ่นรองกันกระแทก อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอาหารว่าง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี อาจารย์เชวง ดุริยางคเศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คุณศุภิสรา สายอินทร์ หัวหน้าฝ่ายธุรการและบริหารทั่วไป สำนักบริหารมูลนิธิฯ พร้อมตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

12345Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.