คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > อาสาสมัคร

อาสาสมัครอาสาสมัคร

ลงทะเบียนอาสาสมัครได้ที่        อีเมล์ : vtblind@blind.or.th 

การสอนการบ้านนักเรียนเรียนร่วม และ ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรม https://1drv.ms/f/s!AnJHPUet2NHmbvz1JQHe-MoIBVU

 • อ่านหนังสือลงเทปหรือซีดี (ประเภทหนังสือ บทเรียน วรรณกรรม สารคดี ฯลฯ)
 • งานด้านคอมพิวเตอร์ (สอนการใช้คอมพิวเตอร์)
 • พิมพ์หนังสือและสืบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตลงดิสก์เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาค้นคว้าทำรายงานหรือแปลเป็นหนังสือเบรลล์
 • งานสอนการบ้าน (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ)
 • งานสอนภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส)
 • งานสอนดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล เปียโน)
 • งานผลิตสื่อ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนตาบอด
 • งานประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • งานห้องสมุด

 

ประเภทของการสมัคร


 • บุคคลทั่วไป
 • นักเรียน นักศึกษา
 • อาสาสมัครที่ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร - ไม่จำกัดเพศ และอายุ


 • มีจิตใจช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

 

ช่วงเวลาทำงาน


 • ไม่จำกัดเวลา
 • วันธรรมดาและวันหยุด

 

ระเบียนปฏิบัติของงานอาสาสมัคร


 • กรอกแบบฟอร์มการเป็นอาสาสมัคร
 • ติดต่อกับผู้ประสานงานฝ่ายอาสาสมัครเพื่อจัดงานที่เหมาะสมสำหรับอาสาสมัครแต่ละท่าน
 • ติดบัตรอาสาสมัครทุกครั้งที่มาทำกิจกรรม
 • ลงเวลาทำงานทั้งมาและกลับทุกครั้งในสมุดลงเวลาที่ห้องอาสาสมัคร
 • ในกรณีที่อาสาสมัครต้องการใบรับรองการทำงานกรุณาแจ้งผู้ประสานงานล่วงหน้า
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกครั้งที่มาติดต่อ
 • เวลาปฏิบัติงานในโรงเรียน 10.00 – 18.00 น.
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.