คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย


คำถาม : ศูนย์ฯ รับบริจาคสิ่งของประเภทอะไรบ้าง ?
คำตอบ : CD-R 700 MB 80min สำหรับผลิตหนังสือเสียง
คำถาม : ต้องการช่วยเหลือโดยการเป็นอาสาสมัคร ทำได้อย่างไร ?
คำตอบ : ท่านสามารถเป็นอาสาสมัครได้ 2 ประเภท 1. อาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง 2. อาสาสมัครพิมพ์ ต้นฉบับเพื่อผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่หมายเลข 02-5836518 ต่อ 17 (หนังสือเสียง) 02-5836518 ต่อ 16 (หนังสืออักษรเบรลล์)
คำถาม : มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการผลิตสื่อหนังสือ ทำได้อย่างไรบ้าง ?
คำตอบ : สามารถดำเนินการได้ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากเกร็ด ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 123-1-42148-7 และส่งใบนำฝากทางโทรสาร หมายเลข 02-5836518 ต่อ 18 หรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 78/2 หมู่ 1 ต. บางตลาด ซ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
คำถาม : นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าใช่หรือไม่ ?
คำตอบ : ไม่ใช่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
คำถาม : งานอาสาสมัคร
คำตอบ : ลักษณะงานที่มูลนิธิฯ ต้องการอ่านหนังสือลงซีดี (ประเภทหนังสือ บทเรียน วรรณกรรม สารคดี ฯลฯ ), งานด้านคอมพิวเตอร์ (สอนการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ลงดิสก์เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็น ค้นคว้าทำรายงานหรือแปลเป็นหนังสืออักษรเบรลล์), งานสอนการบ้าน (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ), งานสอนภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส), งานสอนดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล เปียโน), งานผลิตสื่อ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนผู้พิการทางการเห็น, งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนันทนาการ, งานห้องสมุด
คำถาม : การดำเนินงานของมูลนิธิฯ มีอะไรบ้าง ?
คำตอบ : ให้การศึกษาสายสามัญและการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ผู้พิการทางการเห็น โดยมีหน่วยงาน 5 แห่ง คือ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ, ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด, ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด, ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน, ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด
คำถาม : เด็กนักเรียนส่วนใหญ่พิการแต่กำเนิดใช่หรือไม่ ?
คำตอบ : ใช่
คำถาม : สาเหตุของการพิการทางสายตา ?
คำตอบ : ครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนกำหนดแล้วนำเข้าตู้อบ เนื้องอกในสมองทับเส้นประสาท
คำถาม : รายได้หลักของมูลนิธิฯ ได้มาจากไหน ?
คำตอบ : เงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.