คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > เว็บลิงก์

เว็บลิงก์


ข้อมูลทางการแพทย์

ข้อมูลทางการแพทย์

โรงพยาบาลจักษุ บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
จำนวนผู้เข้าชม 35 คน

The American Society of Cataract and Refractive Durgery
จำนวนผู้เข้าชม 26 คน

Retinopathy of Prematurity and related retinal disorders
จำนวนผู้เข้าชม 22 คน

Foundation Fighting Blindness – What is Retinitis Pigmentosa?
จำนวนผู้เข้าชม 28 คน

Low Vision Guide
จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการเห็น

สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการเห็น


Dolphin Computer Access – Screen Reader and Magnification Software
จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

Freedom Scientific
จำนวนผู้เข้าชม 24 คน

Humanware – Low Vision Aids for Macular Degeneration
จำนวนผู้เข้าชม 26 คน

ViewPlus Technology
จำนวนผู้เข้าชม 12 คน

Enbling Devices – Assistive Technology – Products for People with Disabilities
จำนวนผู้เข้าชม 23 คน

American Printing House for the Blind
จำนวนผู้เข้าชม 13 คน

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเห็น

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเห็น


American Council of the Blind
จำนวนผู้เข้าชม 26 คน

Perkins School for the Blind
จำนวนผู้เข้าชม 27 คน

Royal National Institute of Blind People (RNIB)
จำนวนผู้เข้าชม 25 คน

Vision Australia
จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

The Hong Kong Society for the Blind
จำนวนผู้เข้าชม 6 คน

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรเบรลล์และข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรเบรลล์และข้อมูลทั่วไป


Introduction to Braille and Braille Transcribing
จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

Guide dogs for people who are blind or visually impaired | The Seeing Eye, Inc.
จำนวนผู้เข้าชม 27 คน

DAISY Consortium
จำนวนผู้เข้าชม 24 คน

รวมเว็บข่าวสารแวดวงคนพิการ
จำนวนผู้เข้าชม 20 คน

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.