คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > สำนักมูลนิธิฯ

ข้อมูลทั่วไป


สำนักบริหารมูลนิธิฯ มีหน้าที่บริหารและจัดการงานภายในมูลนิธิฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายของคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นศูนย์กลางประสานงานกับศูนย์ต่างๆและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของทุกศูนย์ รับบริจาคเงินและทรัพย์สินจากผู้บริจาค นำเสนอโครงการเพื่อขอเงินอุดหนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

การรับบริจาค


 

การบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.