คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา

มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกันเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 2มกราคม พุทธศักราช 2482 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสอนคนตาบอด" โดยใช้บ้านหลังเล็ก ๆ ที่ถนนคอชเช่ ศาลาแดง นับเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิการแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2482 นับเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อดูแลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมี หลวงเลขาวิจารณ์ เป็นนายกมูลนิธิฯ

รูปภาพ เป็นภาพถ่ายจากด้านหน้าสำนักงานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่เป็นป้ายกำแพงพื้นหลังสีอิฐ มีสัญลักษณ์หรือโลโก้ขององค์กรเป็นรูปวงกลม บันทัดแรกของป้ายมีตัวอักษรภาษาไทยสีดำ เขียนว่า มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถัดลงมาบันทัดท

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


7
ต.ค

2564

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พี่เลี้ยงและผู้ช่วยแม่ครัว

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พี่เลี้ยงและผู้ช่วยแม่ครัว

ตามที่โรงเรียน...

รับสมัครครูสังคมศึกษาฯ
วันที่ 10 กันยายน 2564
ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...
รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล
วันที่ 10 กันยายน 2564
ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...
รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัวและพี่เลี้ยง
วันที่ 10 กันยายน 2564
ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.