คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา - ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดกำเนิดในปี พ.ศ.2506 โดยการนำของคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ ภายใต้ชื่อศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดนนทบุรี เพื่อช่วยฝึกผู้พิการทางการเห็น(ชาย)ให้มีอาชีพ โดยทดลองฝึกอาชีพหลายๆ อย่าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำสัญญาข้อตกลงกับคณะนักบวชซาเลเซียน เพื่อให้คณะซาเลเซียนเข้ามาช่วยบริหารงานของศูนย์ฯปี พ.ศ. 2526 ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดนนทบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่และการฝึกอาชีพเพื่อนำสู่การหางานที่เป็นจริง

ภาพถ่ายหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


16
พ.ค

2566

รูปนักเรียนศูนย์

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเปิดรับนักเรียนของศูนย์ประจำปีการศึกษา2566 ตั้งแต่วันจัน...

นวดแผนโบราณ
วันที่ 8 กรกฏาคม 2563
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเปิดรับสมัครนักเรียนผู้พิการทางการเห็นชาย อายุ 15ปีขี้นไปทั้งประจำและไปกลับ เข้าเรียนในหลักสูตร นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น 255 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดแผนไทยหลักสูตรเพื่อคนตาบอด 1500 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 โด...
คุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยากุล
วันที่ 24 กันยายน 2562
วันรำลึกคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยากุล ทุกวันท่ี่ 23 กันยายน ของทุกปี  จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.