คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ประวัติและความเป็นมา - ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของคุณณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ซึ่งเคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้เห็นนิตยสารเบรลล์และแผ่นเสียงที่ส่งมาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ผู้พิการทางสายตา ที่อ่านและฟังภาษาอังกฤษออกมีโอกาสได้รับรู้ วรรณกรรม เมื่อเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตาเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น และมีราคาถูกลง จึงได้คิดทำหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาโดยอ่านลงเทปคาสเซ็ทและทำ หนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ด้วยมือ สามารถพิมพ์ได้ครั้งละ 1 ชุด พร้อมสร้างห้องสมุดเล็ก ๆ ภายใน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

เป็นรูปถ่ายศูนย์โทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ที่มีชื่อศูนย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านซ้ายของตัวอักษรชื่อศูนย์ มีโลโก้ศูนย์ฯ ด้านบนอาคาร มีรูปธงชาติ 6 ผืน โบกสะบัดตามแรงลม

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


17
พ.ย

2566

รูปรับมอบเงินสนับสนุน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดทำตาราการนวดไทยและตำราหัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก) ฉบับอักษรเบรลล์ เพื่อมอบให้ผู้พิการทางการเห็นทั่วประเทศ โดยมีคุณชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

#สนับสนุนจัดทำตำราการนวดไทยให้ผ...

รูปรับมอบเงินบริจาค
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  คุณกษิดิส พบสุข (ผู้จัดการทั่วไป) คุณสิริกุลไกรบุญ (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป) คุณอิสสรา สดศรี (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป) โรงแรมแมนดาริน มอบเงินบริจาคและเยี่ยมชมการผลิตสื่อ โดยมีคุณชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ และพาเ...
ถ่ายรับรับมอบเงินสนับสนุน
วันที่ 18 กันยายน 2566
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน  2566  คณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน เยี่ยมชม  การผลิต และเป็นอาสาสมัครพิมพ์หนังสือ โดยมีคุณชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์       ผู้อำนวยการ  เป็นผู้ร...
ผู้อำนวยการ รับมอบปฎิทินตั้งโต๊ะ
วันที่ 13 กันยายน 2566
             วันพุธที่ 13 กันยายน 2566  นำโดยคุณปรีชาพล ดุลนีย์ และเจ้าหน้าที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะมาบริจาค และเยี่ยมชมการจัดทำต้นฉบับหนังสือเรียนอักษรเบรลล์  โดยมี   คุณชนิดาภา&nb...

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.