คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > เกี่ยวกับเรา
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ประวัติและความเป็นมา - ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานเกิดขึ้นจากการที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้พิจารณาเห็นว่านักเรียนหญิงผู้พิการทางการเห็นรุ่นโตของโรงเรียนแผนกหัตถกรรมควรมีสถานที่เฉพาะเพื่อฝึกวิชาชีพโดยเริ่มจากการฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนแล้วจึงติดตามด้วยการส่งเสริมให้มีอาชีพ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2524 คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้จัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารและได้ซื้อที่ดินประมาณ 2 ไร่ ปลูกสร้างอาคารสองชั้น ขึ้นหนึ่งหลังที่ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


23
ก.พ

2565

รับมอบเงินบริจาค

บริจาคสมทบทุน

วันที่่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบพระคุณ
บริษัทโตโยต้า คอนเนคเต็ด เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

เริ่มการศึกษา 2563
วันที่ 6 กันยายน 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563   บาทหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ประธานพิธีมิสซา เป็นนิมิตรหมายอันดี ที่เราทุกคนไ...
เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2563
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัทซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 24 ธันวาคม 2562
บริษัทซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 312,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  สมทบทุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ สามพราน ส่วนงานในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชิน...

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.