คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เป็นหน่วยงานสุดท้ายของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2525 โดยได้รับความช่วยเหลือจากบาทหลวง กุฟตาส โรเซนต์ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับประชาชนชาวเบลเยียม และสภาสังฆราชคาทอลิคเยอรมันตะวันตก ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยฯ ได้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นเงินประมาณ 8 ล้านบาท สำหรับสร้างอาคารโรงงานขนาด 12x40 เมตร 1 หลัง บ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ห้องนอน 8 ยูนิต ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบงานไม้ ในเนื้อที่ 5 ไร่เศษ เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2527 และวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2530 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ในขณะนั้น) ได้เสด็จฯ เปิดศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดอย่างเป็นทางการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวของผู้บกพร่องทางการเห็นที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานมาแล้ว จากสถาบันคนตาบอดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นมีประสบการณ์และความชำนาญในงานแต่ละด้านมากขึ้น และสามารถทำงานในสถานที่ต่างๆ ภายนอกได้ โดยดำเนินงานในรูปสหกรณ์แบ่งปันผลกำไรตามส่วนจากการขายผลผลิตให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็น เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางการเห็นเป็นผู้บริหารงานของศูนย์ฯ โดยในระยะเริ่มแรกมีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารซึ่งหลังจากปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ศูนย์ฯ ดำเนินงานโดยมีผู้บกพร่องทางการเห็นเป็นผู้บริหาร และพยายามที่จะบริหารงานโดยเลี้ยงตนเองให้ได้ตามนโยบายของมูลนิธิฯ
 
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มีเนื้อที่ 5 ไร่เศษ มีโรงงานรวมก่อสร้างเพิ่มขนาด 15x50 เมตร 1 หลัง และอาคารอื่น ๆ อีก 4 อาคารได้แก่ อาคารคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ เป็นบ้านพักอาศัย 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร จำนวนห้องพัก 46 ห้อง และสำนักงาน ห้องประชุม อื่นๆ โรงทาสี โรงอาหารและศาลานวดฯ ขนาด 9 x 12 เมตร 1 หลัง และขนาด 3 x 6 เมตร 1 หลัง สำหรับฝึกนวดและบริการนวดแผนไทย 20 เตียงโดยอาชีพที่ศูนย์ฯ ได้เปิดฝึกอบรม ก็คือ ช่างไม้ นวดแผนไทย พนักงานสลับสายโทรศัพท์ หัตถกรรม และการเกษตร โดยการฝึกอาชีพช่างไม้เป็นอาชีพที่ทางศูนย์ฯ เน้นหลักเนื่องจากเป็นงานที่ผู้บกพร่องทางการเห็น สามารถทำเองถึง 90% ซึ่งผู้บกพร่องทางการเห็น จะได้รับการฝึกอบรมจนเกิดความชำนาญ และประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำด้วยไม้ จนสามารถผลิตและจำหน่ายเป็นอาชีพของตนเองได้โดยเฉพาะโต๊ะสนามขนาดต่างๆ ทำด้วยไม้เนื้อแข็งเคลื่อนย้ายได้สะดวก คงทนแข็งแรง ม้านั่งยาว ตู้เสื้อผ้า เตียงนวดแผนไทย นอกจากนี้ ยังรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามต้องการ ท่านสามารถเลือกแบบและวัสดุเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของท่านได้

วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพผู้บกพร่องทางการเห็นในประเทศ

พันธกิจ


  1. ฝึกอบรมตาบอดที่ผ่านการศึกษาของคนตาบอดให้เกิดความชำนาญในงานอาชีพต่าง ๆ
  2. ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้ผู้บกพร่องทางการเห็น เกิดความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง

ผังองค์กร


นางวิษา เจริญวัฒนานนท์
นางวิษา เจริญวัฒนานนท์
ประธานศูนย์
นายนาวิน แสงสันต์
นายนาวิน แสงสันต์
ผู้อำนวยการ

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.