คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ

ศูนย์ต่าง ๆ


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความสามารถและทักษะการเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

"ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างอาชีพให้พึ่งตนเอง"

รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

เป็นศูนย์ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และหนังสือเสียง เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็น

รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

มุ่งพัฒนาศักยภาพสตรีผู้พิการทางการเห็นด้านการศึกษา การฝึกทักษะด้านอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

"สร้างงานเพื่อคนตาบอด ให้อยู่รอดในสังคม"

รายละเอียดเพิ่มเติม
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.