คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > บริจาคและอาสาสมัคร

 


 

          -  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ  เช่น  ครบรอบวันเกิด  วันขึ้นปีใหม่หรือวันอื่น ๆ 

 

          -  บริจาควัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  เช่น  แผ่นยางพารา  ลูกปัดขนาดต่าง ๆ  กระดาษเอสี่  กระดาษหน้าปก  กระดาษอัด  หนังสือ-นิตยสาร-วารสารที่ไม่ใช้แล้ว กาว  เทปใส  เทปกาว  หูฟังแบบในหู  ลำโพง  เเฟลชไดร์ฟ  เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีไทย - สากล  ฯลฯ

 

สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขา องค์การเภสัชกรรม

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี: โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเพื่อรับเงินบริจาค

เลขบัญชี:  072-0-16925-9

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ โทรสาร: 023548369 หรือ

e-mail: bsb@blind.or.th

 

 

 

 

งานอาสาสมัคร

 

-งานสอนการบ้านนักเรียนพิการทางการเห็น

- งานสอนการบ้าน (เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ ฯลฯ)

- พิมพ์หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนพิการทางการเห็นค้นคว้าทำรายงานหรือแปลงเป็นหนังสืออักษรเบรลล์

- พิมพ์หนังสือเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียนตามที่นักเรียนพิการทางการเห็นต้องการ

- งานสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส)

 

ประเภทของอาสาสมัคร

- บุคคลทั่วไป

- ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

- อาสาสมัครที่ทำงานบริการสังคม

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

- ไม่จำกัดเพศ

- กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

- มีจิตใจช่วยเหลือนักเรียนผู้พิการทางการเห็น

 

ช่วงเวลาทำกิจกรรมอาสาสมัคร

- วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.

- วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

 

ระเบียนปฏิบัติงานอาสาสมัคร

- กรณีเป็นนักเรียน - นักศึกษา ที่ต้องการเก็บชั่วโมงกิจกรรม ให้ทำจดหมายตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่มูลนิธิกำหนด และส่งเข้าเมล vtblind@blind.or.th โดยส่งจดหมายล่วงหน้า 3 - 5 วันทำการ

- ติดบัตรอาสาสมัครทุกครั้งที่เข้ามาปฏิบัติงานอาสาสมัคร

- แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกครั้งที่มาปฏิบัติงานอาสาสมัคร

- ลงเวลาทำงานทุกครั้งในสมุดลงเวลาที่ห้องอาสาสมัคร

- ในกรณีที่อาสาสมัครต้องการหนังสือรับรองการทำงานกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า และให้มาติดต่อรับหนังสือรับรองหลังจากปฏิบัติงานอาสาสมัครเรียบร้อยแล้ว 3 วันทำการ

 

 
 
 

 

 

 


         

          

 

         


 

         -  

 

 

                     

       

                  -                    

 

           

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.