คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > บริจาคและอาสาสมัคร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

การบริจาคท่านสามารถบริจาคได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี
 • ชื่อบัญชี : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
 • ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด
 • ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์
 • เลขที่บัญชี : 123-1-42148-7
โปรดส่งสาเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ - ที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนไปที่
e-mail : chanidapa@blind.or.th
 

หรือส่งตามที่อยู่ 78/2 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เพื่อที่ศูนย์ฯ จะทำการออกใบเสร็จ ให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามลำดับที่ 75
 

ช่องทางการบริจาคอื่นๆ


บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฯ หรือเพื่อจัดพิมพ์สื่อหนังสืออักษรเบรลล์ มอบให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตา ทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่ 293 แห่ง โดยสามารถดำเนินการสนับสนุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 • บริจาคโดยตรงที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ลขที่ 78/2 หมู่ 1 ต.บางตลาด ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-9625818, 02-5836518 และ 02-5836519
 • จ่ายเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
 • ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. ปากเกร็ด ในนาม ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

อาสาสมัคร


ท่านที่สนใจสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ สามารถทำได้โดย
 • เป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือสนใจสามารถติดต่อฝ่ายผลิตหนังสือเสียง ที่หมายเลข 02-9625818  และ 02-5836518 กด 17  หรือ e-mail : Vijit@blind.or.th
 • เป็นอาสาสมัครพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ เพื่อผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ ท่านสามารถเดินทางมาพิมพ์ต้นฉบับที่ศูนย์ฯ หรือจัดพิมพ์จากทางบ้าน แล้วจัดส่งมายังศูนย์ฯ สนใจติดต่อที่หมายเลข 02-9625818  และ 02-5836518    กด  12  หรือติดต่อผ่านทาง rungfa@blind.or.th หรือ chanidapa@blind.or.th
 • บริจาควัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล์ เช่น แผ่น ซีดีอาร์ยี่ห้อโซนี่และปริ้นโก้ ซีดีอาร์ไวน์ปริ้นเทเบิล กระดาษต่อเนื่องหนา 150 แกรม
  ขนาด 12.75 นิ้ว x 11 นิ้ว
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.