คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > บริจาคและอาสาสมัคร
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

การบริจาค

               การบริจาค

                                ท่านสามารถบริจาคได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี

                                                        
 •                                                            
 •                                 ชื่อบัญชี : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
 •                                          ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน
 •                                                 ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์
 •                                                 เลขที่บัญชี : 734-1-42685-3

                         โปรดส่งสาเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ - ที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนไปที่
                                           โทรสาร:0-2812-5233

       หรือส่งตามที่อยู่ 42/126 หมู่ 5 ซ. ศรีเสถียร ถ. เพชรเกษม ต. ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210
                 เพื่อศูนย์ฯ สามพรานจะทำการออกใบเสร็จให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามลำดับที่ 75

 

ช่องทางการบริจาคอื่น ๆ


 • จ่ายเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
 • ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ไร่ขิง ในนาม ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
 • บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์
 • สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้พิการทางการเห็น
 • เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ สามพราน หรือเลี้ยงอาหารกลางวัน 
 • บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 
 • ให้โอกาสผู้พิการทางการเห็นเข้าทำงานในหน่วยงานของท่าน 
 • รับบริการนวดแผนไทยที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.