คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประสิทธิภาพของการให้ทันตสุขศึกษาด้วยสื่ออักษรเบรลล์ ประกอบภาพนูน และไฟล์เสียงในกลุ่มผู้บกพร่องทางการเห็น

วันที่ 21 มกราคม 2563


รูปภาพ

ทันตแพทย์หญิง ปิ่นขวัญ ปัดไธสง ผู้วิจัย "เรื่องประสิทธิภาพของการให้ทันตสุขศึกษาด้วยสื่ออักษรเบรลล์ ประกอบภาพนูน และไฟล์เสียงในกลุ่มผู้บกพร่องทางการเห็น ระดับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 - 6" ระหว่างวันที่  8 เดือนมกราคม ถึง วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.