คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


วิทยาลัยดุสิตธานีมอบเกียรติบัตรอบรมการประกอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563


วิทยาลัยดุสิตธานีมอบเกียรติบัตรอบรมการประกอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 5 มิ.. 2563

ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี มอบเกียรติบัตรอบรมการประกอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีได้ให้ความอนุเคราะห์จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. 2563

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.