คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณขรรค์  ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์มาเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ประธานมูลนิธิฯและคุณอรทัย ฐานะจาโร กรรมการมูลนิธิฯ และประธานฝ่ายการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.