คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


การอบรมเรื่อง "ปัญหาสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น

วันที่ 24 กรกฏาคม 2563


การอบรมเรื่องปัญหาสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่น

วันที่ 17 ก.ค. 2563

 

คณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ร่วมการอบรม เรื่อง “ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น” โดย พ.ญ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.