คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดงาน 13 ตุลาคม น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ร.๙

วันที่ 13 ตุลาคม 2563


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดงาน 13 ตุลาคม น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ร.๙

12 ต.ค. 2563

 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดงาน 13 ตุลาคมน้อมรำลึกพ่อหลวง ร. 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม โดยมีคุณเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คนที่ 1  คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 2 คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมงาน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.