คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563


รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พยาบาล  จำนวน 1 ตำแหน่ง

                คุณสมบัติ

                1.  วุฒิปริญญาตรี  สาขาสาธารณสุข

                2.  มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็ก

                3.  ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                เอกสารและหลักฐาน

                1.  สำเนาหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา      จำนวน  1  ฉบับ

                2.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพ        จำนวน  1  ฉบับ

                3.  สำเนาบัตรประชาชน              จำนวน  1  ฉบับ

                4.  สำเนาทะเบียนบ้าน         จำนวน  1  ฉบับ

                5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ

                6.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การรับสมัคร วัน - เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                1.  รับสมัครวันที่  11 - 20 พฤศจิกายน 2563

                         เวลา 08.30 16..00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                2.  สอบสัมภาษณ์  วันที่   24 พฤศจิกายน  2563

                3.  ฟังผลสัมภาษณ์  วันที่  27  พฤศจิกายน  2563

                การยื่นใบสมัคร

                ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร เบอร์โทรติดต่อได้แน่นอน

               

                                               

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.