คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรเบรลล์เบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง

วันที่ 7 มีนาคม 2564


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรเบรลล์เบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรเบรลล์เบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ อินอร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาเป็นวิทยากรอบรม

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.