คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริการตรวจรักษาฟันให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 2 เมษายน 2564


หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริการตรวจรักษาฟันให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกหน่วยทันตกรรม บริการตรวจรักษาฟันให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 2 เมษายน  2564  ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.