คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


งานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูและบุคลากรเกษียณอายุ และพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564


งานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูและบุคลากรเกษียณอายุ และพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูและบุคลากรเกษียณอายุประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณครูเชวง ดุริยางคเศรษฐ์ คุณครูพัชรี ใจใส ลุงดิระพันธ์ แน่นหนา และป้าระพีภัทร์ บุญยง พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี 2564 โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.