คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


เลื่อนประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และนักจิตวิทยา

วันที่ 23 เมษายน 2564


เลื่อนประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์  ครูคณิตศาสตร์ และนักจิตวิทยา

Description: C:\Documents and Settings\AT service\Desktop\ขาวดำ.jpg

                 ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์  ครูคณิตศาสตร์  และนักจิตวิทยา 

                 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอเลื่อนการประกาศผลการสัมภาษณ์ไว้ก่อน และขอให้ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

                  

ประกาศ  ณ  วันที่ 23  เมษายน  พ.ศ. 2564

 

 

                                   

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.