คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร

วันที่ 26 เมษายน 2564


ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร

Description: C:\Documents and Settings\AT service\Desktop\ขาวดำ.jpg                 ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์  ครูคณิตศาสตร์  และนักจิตวิทยา 

                 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอประกาศว่าไม่มีผู้เหมาะสมผ่านการคัดเลือก

                  

 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2564

 

 

 

 

(นายประสงค์  สุบรรณพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.