คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบการสอนผู้สมัครครู

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564


เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบการสอนผู้สมัครครู

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชินูปถัมภ์ ได้เปิดรับสมัคร ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษาฯ และครูปฐมวัย เข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นั้น

 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ และทดสอบการสอน จากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  และฟังผลสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศ    วันที่  5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.