คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564


ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

14  พฤษภาคม 2564

                      

เรื่อง   การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

เรียน  ผู้ปกครองทุกท่าน

 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกใหม่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียน โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ดังนั้นโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจึงกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้

1. ให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนในความปกครองอย่างเคร่งครัดโดยการกักตัวนักเรียนก่อนมาโรงเรียนเป็นเวลา 14 วัน

2.  ให้นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 (นักเรียนประจำหอพัก) เข้าหอพักในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

3.  สำหรับนักเรียนเรียนรวม (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และสลับวันเข้าเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบหอพักอย่างเคร่งครัด โดยให้เข้าหอพักในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง  หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.