คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศผลการคัดเลือกครูสังคม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564


ประกาศผลการคัดเลือกครูสังคม

 

ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เรื่อง  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และทดสอบการสอนครูสังคมศึกษา

 เข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

**********************************************************

 

                 ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา  

                 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอประกาศว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

                  

 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.