คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ online ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.