คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศเลื่อนการเข้ามาเรียนที่โรงเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564


ประกาศเลื่อนการเข้ามาเรียนที่โรงเรียน

เรื่อง เลื่อนกำหนดการการมาเรียนที่โรงเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ยังรุนแรงและต่อเนื่องอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนจึงแจ้งแนวปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

1. นักเรียนทุกคนเลื่อนการมาเรียนที่โรงเรียน (On Site) จากวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ออกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
 2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On Hand ต่อไปทุกระดับชั้น  
 3. โรงเรียนจัดให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม-แอพพลิเคชั่น Line Group ของแต่ละระดับชั้น

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทาง Website โรงเรียนและ Line Group ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.