คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศขยายเวลาเสนอราคาการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564


ประกาศขยายเวลาเสนอราคาการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้

 

 

เรื่อง ขอขยายเวลาในการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ห้องประชุมโรสมัวร์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

 

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีความประสงค์จะขอขยายเวลาในการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้

แบบพับเก็บได้ สำหรับใช้ในห้องประชุมโรสมัวร์

จากเดิม

กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.       ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ณ ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเปรียบเทียบราคาได้ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคน      ตาบอดกรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ดูรายละเอียดได้ที่  www.blind.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 354-8635 ต่อ 415

 

เปลี่ยนเป็น

กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม  2564  ณ ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเปรียบเทียบราคาได้ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคน    

ตาบอดกรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  ดูรายละเอียดได้ที่  www.blind.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 354-8635 ต่อ 415

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2564

 

 

 

 

                                                         

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.