คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดส่ง “กล่องปันสุข” ให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดส่ง “กล่องปันสุข” ให้นักเรียน

วันที่ 17 กรกฏาคม 2564


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดส่ง “กล่องปันสุข” ให้นักเรียน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดส่ง”กล่องปันสุข” ไปให้นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงที่นักเรียนยังไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) โดยในกล่องปันสุขประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม นมกล่องพร้อมดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดส่งกล่องไปถึงบ้านนักเรียนทุกคนด้วยบริการจากบริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.