คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


พิธีเปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้พิการทางการเห็น (Community Isolation for the Blind) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำหรับผู้ป่วย Covid-19ที่เป็นคนพิการทางการเห็น

วันที่ 12 สิงหาคม 2564


พิธีเปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้พิการทางการเห็น (Community Isolation for the Blind) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำหรับผู้ป่วย Covid-19ที่เป็นคนพิการทางการเห็น

วันที่ 12 ส.ค. 2564

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พักคอยระดับชุมชนสำหรับผู้พิการทางสายตา Community Isolation for the Blind (CIB) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อรองรับผู้ป่วย Covid-19 ระดับสีเขียวที่เป็นผู้พิการทางการเห็นและสมาชิกในครอบครัวผู้ใกล้ชิด โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีภายใต้มาตรการตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (ศบค.)

 

 

ศูนย์พักคอยสำหรับผู้พิการทางการเห็นโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใช้พื้นที่บางส่วนภายในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจะรองรับผู้ป่วย Covid-19 กลุ่มสีเขียวที่เป็นคนพิการทางการเห็นและสมาชิกในครอบครัวผู้ใกล้ชิดได้จำนวน 71 เตียง

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.