คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พี่เลี้ยงและผู้ช่วยแม่ครัว

วันที่ 7 ตุลาคม 2564


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พี่เลี้ยงและผู้ช่วยแม่ครัว

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียน    สอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยแม่ครัว และพี่เลี้ยงเด็ก

บัดนี้  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผู้ช่วยแม่ครัว และพี่เลี้ยงเด็ก  ดังต่อไปนี้

 

1. นางสาววันเพ็ญ  อินทร์จันทร์  เป็นพี่เลี้ยงเด็กประจำหอพักชาย

2, นางสาวดอกอ้อ  ลันดา  เป็นผู้ช่วยแม่ครัว

3. นางสาวปราณี   พันโส  เป็นพี่เลี้ยงเด็กประจำหอพักหญิง

 

ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวในวันที่   ตุลาคม   2564  ที่ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมปฏิบัติงานทันที

 

 

ประกาศ    วันที่  7 ตุลาคม   พ.ศ. 2564

 

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.