คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564


รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา

 

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าเรียน:

- สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 5 ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา-มารดา) 5 ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวคนพิการ (นักเรียน) 5 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา-มารดา) 5 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว (นักเรียน)  5 รูป

- ใบรับรองแพทย์ (นักเรียน) 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผลการเรียน จำนวน 3 ฉบับ

 

สมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2565 ในวัน-เวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-354-8365 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ), 415 (ห้องธุรการ) หรือ e-mail: bsb@blind.or.th

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.