คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปทุมธานี และผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาเป็นวิทยากรอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมรวยอารีย์ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.