คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต้อนรับผู้จัดการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมัคร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต้อนรับผู้จัดการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมัคร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการต้อนรับผู้จัดการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมัคร อาจารย์ศิริพร ตันทโอภาส โดยมีคุณอรทัย ฐานะจาโร กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานฝ่ายการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานมูลนิธิฯ อาจารย์ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงาน ให้การต้อนรับ โอกาสเดียวกันนี้ ประธานฝ่ายการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายงาน ได้นำพวงมาลัยไปสักการะอนุสาวรีย์มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.