คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 22 มกราคม 2565


สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 21 ม.ค. 2565 อาจารย์ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในฐานะกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน ดร. นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563 แด่คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.