คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


พิธีเปิดการประกวดการอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 26

วันที่ 29 มีนาคม 2565


พิธีเปิดการประกวดการอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 26

วันที่ 25 มี.ค. 2565

 

พิธีเปิดการประกวดการอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 26 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และหน่วยงานต่างๆ

 

การประกวดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยกำหนดศูนย์ที่ใช้ประกวด 4 ภูมิภาค ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ สำหรับผู้เข้าประกวดในพื้นที่ภาคเหนือ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น สำหรับผู้เข้าประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สำหรับผู้เข้าประกวดในพื้นที่ภาคใต้ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำหรับผู้เข้าประกวดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งใช้เป็นศูนย์สำหรับคณะกรรมการกลางตัดสินด้วยเช่นกัน

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.