คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่ 12 พ.ค. 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากนางพรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะวิทยากรจากกลุ่มงานทะเบียน มาเป็นผู้ทำการอบรม

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.