คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


สวัสดีวันเปิดเทอม 17 พ.ค. 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565


สวัสดีวันเปิดเทอม 17 พ.ค. 2565

 

Welcome back to school

 

17 พ.ค. 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเปิดภาคเรียนที่ 1 แบบ on-site เต็มรูปแบบ พร้อมกับดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุข: สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใช้แก้วน้ำส่วนตัว

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.