คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศผลการรับสมัครพี่เลี้ยง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565


ประกาศผลการรับสมัครพี่เลี้ยง

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง

                 บัดนี้ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่      พี่เลี้ยง ดังต่อไปนี้

นางสาวกฤติยา  หล้าโน

                

                 ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์มารายตัวในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  ที่ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และปฏิบัติงานทันที

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.