คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ "การพัฒนาการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในศตวรรษที่ 21"

วันที่ 12 มิถุนายน 2565


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในการนี้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับพร้อมด้วย นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวิทยากรบรรยายจาก The Acre Foundation และ Perkins School for the Blind

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.