คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


การประชุมร่วมระหว่างโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

วันที่ 12 มิถุนายน 2565


การประชุมร่วมระหว่างโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมระหว่างโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยจำนวน 16 โรงเรียน เพื่อร่วมกันหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการฝโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานการประชุม และมีผู้อำนวยการ และผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยทั้ง 16 แห่ง พร้อมด้วยนักวิชาการจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.