คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความยินดีกับนักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มิถุนายน 2565


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความยินดีกับนักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบดอกไม้และแสดงความยินดีกับนักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในความดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565 โอกาสนี้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเรียนรวมทุกคนซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.