คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มิถุนายน 2565


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเลือกตั้ง นายนพดล ดอนพรหมมะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 พรรค E-sport ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.