คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณอรทัย ฐานะจาโร กรรมการมูลนิธิฯ และประธานฝ่ายการศึกษา คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กล่าวรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน จากนั้นผู้แทนนักเรียน ผู้แทนศิษย์เก่า มอบพานดอกไม้และพวงมาลัยแด่ประธานกรรมการมูลนิธิฯและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต กรรมการมูลนิธิฯและประธานฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.