คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รฟท. นำนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทัศนศึกษาทางรถไฟสายประวัติศาสตร์กาญจนบุรี

วันที่ 4 กันยายน 2565


รฟท. นำนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทัศนศึกษาทางรถไฟสายประวัติศาสตร์กาญจนบุรี

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ว่าการฯ คุณนิรุฒ มณีพันธ์ จัดขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษที่ 995 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี และ 996 กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ ในกิจกรรม “รถไฟไทย ใครๆก็เที่ยวได้” นำนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี บนเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์กรุงเทพ-ไทรโยก ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมปลูกฝังในความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าการรถไฟและผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิฯ ในฐานะที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเดินทางในขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษนี้ โดยตลอดการเดินทางคณะนักเรียนได้รับความรู้จากคณะวิทยากรและการดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.