คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล

วันที่ 4 กันยายน 2565


กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ฝ่ายวิชาการ กลุ่มอนุบาล ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนักเรียน จัดกิจกรรมตลาดนัดอนุบาล ออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ โดยได้รับเกียรติจากคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานมูลนิธิฯ อาจารย์ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินเยี่ยมชม พูดคุยกับคุณครูและนักเรียน และอุดหนุนอาหารและเครื่องดื่มจากร้านต่างๆภายในกิจกรรม

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.