คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน

วันที่ 24 กันยายน 2565


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรีย

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ให้การต้อนรับ ผศ. ดร. เกยูร วงศ์ก้อม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษา เยี่ยมชมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้บรรยายภาพรวมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงตอบข้อคำถามต่างๆ และนำคณะเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสอน และการจัดการเรียนการสอนตามชั้นเรียน ทั้งนี้ระหว่างการเยี่ยมชม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทางด้านการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอน เพื่อนำกลับไปเป็นแนวทางสำหรับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.